Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 08.12.2020,
budúci týždeň
(je 49. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 23.11.2020
- papier: 27.11.2020
03.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka OZ
03.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva ZSDiS
01.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
27.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Bezpečnosť detí v online priestore
26.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
25.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9-2019 o miestnach daniach
25.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plán kontrol HK
23.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Sčítanie obyvateľov
20.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie - mimoriadny lov zajačej zveri
18.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorené odberné miesto pre testovanie obyvateľov antigénovými testami
13.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
12.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie úradu
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
OZNAM!!!
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky testovania
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky testovania
05.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
POZOR!!! ZMENA ČASU ODBEROV!!!
04.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plošné testovanie na COVID 19 v obci Kopčany – II. kolo

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 3.12.2020
Starosta obce Kopčany       03.12.2020P O Z V Á N K A                Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného z...
publikované dňa: 3.12.2020
publikované dňa: 27.11.2020
publikované dňa: 25.11.2020
publikované dňa: 23.11.2020
publikované dňa: 20.11.2020
publikované dňa: 18.11.2020
Dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 16.11.2020 o 12 hod. bolo otvorené odberné miesto pre testovanie obyvateľov antigénovými testami. Odberné miesto je zriadené v Skalici, v priestoroch starého kina na Sasinkovej 24.Prevádzkový čas dnes t.j. 16.11.2020 je od 12.00 hod. do 20.hod, zajtra 17.11.2020 sa netestuje, od stredy 18.11.2020...
publikované dňa: 13.11.2020
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, Vám oznamujeme, že  dňa 10.12.2020 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:30 hod. do 13:30 hod.: CES HURBANOVA č. 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, ...
publikované dňa: 9.11.2020
Oznamujeme občanom, že od dňa 09.11.2020 až do odvolania bude Obecný úrad Kopčany zatvorený.V naliehavých prípadoch volajte telefónne číslo 0902528157.
publikované dňa: 9.11.2020
publikované dňa: 9.11.2020
publikované dňa: 4.12.2019
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVKVzor delegovanie členov do OVK viac informácií na: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.