Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 31.03.2020,
tento týždeň
(je 14. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 21.04.2020
- papier: 22.04.2020
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam ZSE - opis elektromerov
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov)
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prevencia kriminality
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie zberného miesta
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia týkajúce sa zabezpečovania pohrebných služieb a pohrebných obradov
27.03.2020 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
24.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus a nakladanie s odpadom
18.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rúška pre seniorov
17.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
16.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Obnovenie kontrol na hraniciach v Poľsku - informácia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Fungovanie okresných úradov
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténa v zariadení MV SR
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu Obecného úradu
11.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
10.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
09.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zatvorenie škôl
07.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus - verejná vyhláška, pokyny a ďalśie informácie
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč
04.03.2020 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 19.02.2020
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stav. povolenia
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie
03.03.2020 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady rozpočtového hospodárenia
02.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky - Voľby do NR SR 2020

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 31.3.2020
ZSE oznamuje občanom obce Kopčany, že bude prebiehať opis elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie. Odpočet bude prebiehať 02.04.2020 t.j. vo štvrtok na uliciach Bratislavská, Kollárova a Sasinkova.Z dôvodu pandémie koronavírusu je potrebné vystaviť stav elektromeru na viditeľné miesto.
publikované dňa: 31.3.2020
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov:Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií(VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné ...
publikované dňa: 31.3.2020
publikované dňa: 30.3.2020
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie  podmienky činnosti týchto prevádzok.
publikované dňa: 30.3.2020
Oznamuje občanom, že Zberné miesto bude od stredy t. j. 01. apríla 2020 až do odvolania otvorené nasledovne:V stredu v čase od 8,00 – 11,00 a od 13,00 – 17,00 hod.V sobotu v čase od 8,00 – 12,00 hod.Pri návšteve zberného miesta je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:• Zákaz vstupu deťom• Vstupovanie do areálu po jednom• Kaž...
publikované dňa: 24.3.2020
Z opatrenia úradu verejného zdravotníctva od dnes t. j. 24.03.2020 musí každý občan nosiť rúško mimo domova.Zároveň obec Kopčany zverejňuje telefónne číslo pre tých občanov, ktorí ešte rúško nemajú, aby v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. sa telefonicky nahlásili na linku: 0902 435 362.Od stredy t. j. 25.03.2020 obec spúšťa krízov...
publikované dňa: 23.3.2020
publikované dňa: 18.3.2020
Od dnes sa budú seniorom prostredníctvom dobrovoľníkov miestnej organizácie Slovenského červeného kríža v Kopčanoch rozdávať bezplatne rúška. Dobrovoľníci budú chodiť po domoch.
publikované dňa: 14.3.2020
Dobrý deň,Poľsko od polnoci 15.3. (zo soboty na nedeľu) zavádza kontroly na hraniciach - dočasné opatrenia na uzavretie hraníc.-       Plnú kontrolu všetkých hraníc PL, obnovenie hraníc s EU.-       Zákaz vjazdu cudzincov do PL. Budú výnimky, zatiaľ nespresnené.-       ...
publikované dňa: 14.3.2020
Obecný úrad Kopčany prijíma nasledovné opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu:-      od pondelka 16.03.2020 bude zatvorené Zberné miesto Kopčany-      stránkové hodiny Obecného úradu Kopčany budú skrátené od 8.00-11.00 hod., len nevyhnutné prípady. Žiadame o komunikáciu prostredníctvom telefóno...
publikované dňa: 14.3.2020
Informácie ohľadom ubytovania pre dobrovoľnú karanténu mimo miesta bydliska. Tieto podmienky treba komunikovať volajúcim na LTV 112, ktorý majú záujem o karanténu mimo bydliska. Ide o zariadenie MV SR, nachádza sa v Gabčíkove. Ubytovanie hrdí žiadateľ 1 noc 21 euro (ubytovanie, stava-3xdenne- raňajky, obed, večera). Po...
publikované dňa: 14.3.2020
Usmernenie ako budú v obmedzenom režime fungovať okresné úrady.http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-16-marca-funguju-pracoviska-mv-sr-v-obmedzenom-rezime-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov
publikované dňa: 7.3.2020
MZSR radi: Príznaky koranavírusuV prípade podozrenia žiadne opúšťatie bydliska. Zavolajte si lekára!Usmernenie MV SR pre mestá a obce zo zasadnutia Ústredného krízového štábu a Verejnú vyhlášku ÚVZ SR.Prosím riaďte sa týmto pokynmiÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR INFORMUJEKomplexné a denne aktualizované informácie Úradu verejného...
publikované dňa: 3.3.2020
publikované dňa: 2.3.2020
Výsledky volebného okrsku č. 2 -Voľby NR SR 2020(588,27 KB)Výsledky volebného okrsku č. 1 - Voľby NR SR 2020(555,25 KB)Kompletné informácie: https://volbysr.skzdroj štatistický úrad SR
publikované dňa: 4.12.2019
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVKVzor delegovanie členov do OVK viac informácií na: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.