Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 21.2.2020
   Uznesenie OZ - 02 / 2020    (142,25 KB)
publikované dňa: 21.2.2020
VZN 03/2020 - o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany(137,61 KB)VZN 02/2020 - o udržiavaní čístoty a poriadku na území obce Kopčany(144,08 KB)VZN 01/2020 - o činnostiachm ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste(159,58 KB)
publikované dňa: 19.2.2020
publikované dňa: 31.1.2020
Na základe usmernenia od firmy VPP servis s.r.o. Holíč oznamujeme občanom, že k zberu plastov do vriec v stanovený deň v mesiaci je možné pred rodinným dom vyložiť aj tvrdený plast.Špecifikácia materiálu: tvrdé plasty na báze PE, PP napr. prepravky, trubky (nie PVC), vedrá, bandasky, plastové chráničky, plastové hračky, plastový...
publikované dňa: 31.1.2020
VZN 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)VZN 2/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce KopčanyVZN 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území Obce Kopčany
publikované dňa: 4.12.2019
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVKVzor delegovanie členov do OVK viac informácií na: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.