Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 03.03.2020,
budúci týždeň
(je 9. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.02.2020
- papier: 26.02.2020

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

 

sprievodkyňa pre kultúrne pamiatky:
Mgr. Lucia Pecinová
tel.: 0908 550 291

 

publikované dňa: 31.1.2020

Na základe usmernenia od firmy VPP servis s.r.o. Holíč oznamujeme občanom, že k zberu plastov do vriec v stanovený deň v mesiaci je možné pred rodinným dom vyložiť aj tvrdený plast.

Špecifikácia materiálu: tvrdé plasty na báze PE, PP napr. prepravky, trubky (nie PVC), vedrá, bandasky, plastové chráničky, plastové hračky, plastový záhradný nábytok, kvetináče.

Nesmie obsahovať: fólie, sáčky, hadice, molitan, polystyrén, viazacie pásky, okenné rámy, elektroodpad, gumy, koberce, PVC, stavebný odpad, kovy.

Tvrdený plast môže občan bezplatne odovzdať aj na zbernom mieste na ulici Bratislavskej v Kopčanoch.