Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 13.10.2020,
o 2 týždne
(je 40. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 20.10.2020
- papier: 21.10.2020
25.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia RÚVZ Senica na okres Skalica
24.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:

23.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
ŠÚ SR TT: Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI

 


publikované dňa: 24.3.2020
Z opatrenia úradu verejného zdravotníctva od dnes t. j. 24.03.2020 musí každý občan nosiť rúško mimo domova.

Zároveň obec Kopčany zverejňuje telefónne číslo pre tých občanov, ktorí ešte rúško nemajú, aby v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. sa telefonicky nahlásili na linku: 0902 435 362.

Od stredy t. j. 25.03.2020 obec spúšťa krízovú linku pre seniorov, ktorí sú odkázaní sami na seba (t. z. že nemajú v mieste bydliska žiadnu blízku osobu) na zabezpečenie nákupu potravín a liekov. Seniori môžu volať v čase od 8,00 do 11,00 hod. na telefónne číslo 0908 717 876.