Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 29.09.2020,
budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 22.09.2020
- papier: 23.09.2020
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI
26.08.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie - Slovak telekom a.s.

 


publikované dňa: 24.4.2020

Usmernenie
o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za TKO  na rok 2020


Vzhľadom k mimoriadnej situácii, ktorú tu  máme v dôsledku pandémie koronavírusu boli správcom dane z nehnuteľností – Obcou Kopčany prijaté nasledovné zmeny a opatrenia:

Bude predĺžená splatnosť dane z nehnuteľností a miestneho poplatku do 30.09.2020. Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a miestnemu poplatku za TKO budú doručované osobne osobami poverenými správcom dane v termínoch a časoch, ktoré budú oznamované verejnými komunikačnými prostriedkami. 

Následne k plateniu: dôsledne vyzývame daňovníkov a poplatníkov, aby využívali formu bezhotovostnej platby dane a miestneho poplatku. Tiež dôrazne žiadame, aby si rodiny poriešili svojich rodičov a starých rodičov a uhradili aj za nich ( rizikové skupiny pre COVID 19) dane a poplatky bezhotovostnou platbou, aby sa v maximálne možnej miery zamedzil osobný kontakt daňovníkov pred obecným úrad a na obecnom úrade.

Viac informácií budeme zverejňovať postupne. Navyše bude vydaný informačný spravodaj, ktorý bude distribuovaný do každej domácnosti s podrobnými informáciami k mimoriadnej situácii s pandémiou koronavírusu.


Ing. Dušan Dubecký
starosta obce