Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 13.10.2020,
o 2 týždne
(je 40. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 20.10.2020
- papier: 21.10.2020
25.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia RÚVZ Senica na okres Skalica
24.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:

23.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
ŠÚ SR TT: Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI

 


publikované dňa: 14.3.2020
Obecný úrad Kopčany prijíma nasledovné opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu:
-      od pondelka 16.03.2020 bude zatvorené Zberné miesto Kopčany
-      stránkové hodiny Obecného úradu Kopčany budú skrátené od 8.00-11.00 hod., len nevyhnutné prípady. Žiadame o komunikáciu prostredníctvom telefónov, mailov, sociálnych sietí
-       pokladňa Obecného úradu Kopčany bude zatvorená

Žiadame občanov - rodičov, aby eliminovali pohyb svojich detí vo väčších skupinách mimo svojich domovov.

Opatrenia trvajú do odvolania.