Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 13.10.2020,
o 2 týždne
(je 40. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 20.10.2020
- papier: 21.10.2020
25.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia RÚVZ Senica na okres Skalica
24.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:

23.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
ŠÚ SR TT: Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI

 


publikované dňa: 5.5.2020
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že počas mimoriadnych opatrení, týkajúcich sa koronavírusu, nevyžaduje overený vlastnoručný podpis na potvrdeniach o žití.
Po dobu trvania tejto mimoriadnej situácie (do 31. 5. 2020 – tento dátum sa môže v priebehu času zmeniť), bude ČSSZ akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu.
Vyplnené a podpísané tlačivo dôchodca zašle poštou na Českú správu sociálního zabezpečení alebo preskenované zašle mailom na adresu: posta@cssz.cz

Viac na: Česká správa sociálního zabezpečení

https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-