Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 04.08.2020,
tento týždeň
(je 32. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.08.2020
- papier: 26.08.2020