Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 04.08.2020,
tento týždeň
(je 32. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.08.2020
- papier: 26.08.2020

Usmernenie o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za TKO  na rok 2020

 

Sprievodca po pamiatkach v obci Kopčany:

Ing. Klaudia Hrušecká
Mobil: 0911 086 847
e-mail: muzeum.kopcany@gmail.com

 

 

publikované dňa: 4.2.2020

Materská škola Kopčany oznamuje rodičom detí, že naďalej pretrvávajú chrípkové ochorenia u detí, preto z uvedeného dôvodu bude prevádzka Materskej školy Kopčany od 05. februára 2020 do 07. februára 2020 zatvorená.

Prevádzka MŠ Kopčany sa opäť začína v pondelok - t. j. 10. februára 2020.