Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 13.10.2020,
o 2 týždne
(je 40. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 20.10.2020
- papier: 21.10.2020
25.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia RÚVZ Senica na okres Skalica
24.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:

23.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
ŠÚ SR TT: Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI

 


publikované dňa: 6.5.2020

Zápis detí do MŠ Kopčany sa uskutoční od 11.05. do 15.05.2020. Prihlášku si môže rodič stiahnuť na webovej stránke MŠ Kopčany: https://mskopcany.webnode.sk/tlaciva/ alebo osobne prevziať v MŠ Kopčany v dňoch 11. a 12. 05.2020 v čase od 16.00-18.00 hod..

Vypísanú žiadosť, potvrdenú od detského lekára, s podpismi oboch rodičov odovzdajú do poštovej schránky Obecného úrad Kopčany.

formulár prihlášky aj na tomto liknu:
https://docs.google.com/document/d/17D6rvtKLGDZ9gVQnkczrFlphovh8Hg49xgC7m41K_gQ/edit