Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 13.10.2020,
o 2 týždne
(je 40. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 20.10.2020
- papier: 21.10.2020
25.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia RÚVZ Senica na okres Skalica
24.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:

23.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
ŠÚ SR TT: Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI

 


publikované dňa: 7.3.2020

MZSR radi: Príznaky koranavírusu
V prípade podozrenia žiadne opúšťatie bydliska. Zavolajte si lekára!


Usmernenie MV SR pre mestá a obce zo zasadnutia Ústredného krízového štábu a Verejnú vyhlášku ÚVZ SR.
Prosím riaďte sa týmto pokynmi


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR INFORMUJE
Komplexné a denne aktualizované informácie Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na adrese: www.uvzsr.sk.
Podrobný článok k aktuálnej téme COVID-19 nájdete tu.