Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Uznesenia OZ    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 31.03.2020,
tento týždeň
(je 14. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 21.04.2020
- papier: 22.04.2020
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam ZSE - opis elektromerov
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov)
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prevencia kriminality
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie zberného miesta
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia týkajúce sa zabezpečovania pohrebných služieb a pohrebných obradov
27.03.2020 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
24.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus a nakladanie s odpadom
18.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rúška pre seniorov
17.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
16.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Obnovenie kontrol na hraniciach v Poľsku - informácia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Fungovanie okresných úradov
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténa v zariadení MV SR
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu Obecného úradu
11.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
10.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
09.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zatvorenie škôl
07.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus - verejná vyhláška, pokyny a ďalśie informácie
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč
04.03.2020 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 19.02.2020
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stav. povolenia
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie
03.03.2020 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady rozpočtového hospodárenia
02.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky - Voľby do NR SR 2020

.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2004(108,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2004(108,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2004(108,66 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2004(114,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2006(111,49 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2007(115,79 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2007(122,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2007(111,84 KB)
.pdf file type iconUznesenia OZ - 9 / 2007(109,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2008(120,84 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 1 / 2010(70,55 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 3 / 2010(152,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2010(121,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 8 / 2010(106,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2010(102,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 2 / 2011(114,26 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2011(112,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 6 / 2011(145,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2011(4776,64 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2011(147,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(129,41 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2012(219,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2012(133,7 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2013(114,18 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2013(134,03 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(375,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2012(1621,29 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2013(1840,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2013(2313,35 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2013(1754,39 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2013(942,92 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2014(1409,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2014(1673,56 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2014(468,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2014(179,15 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2014(184,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2015(682,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2015(282,72 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2015(117,12 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2015(1134,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2015(686,01 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2015(166,36 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2016(126,2 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2016(965,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2016(791,99 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2016(1305,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2017(489,06 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2017(1195,07 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2017(351,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2017(675,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2017(128,8 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2018(228,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2018(168,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2018(136,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2018(179,24 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10/ 2018(154,93 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2018(162,47 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2019(162,5 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2019(149,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2019(200,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2019(178,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2019(160,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2020(142,25 KB)