Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Uznesenia OZ    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 29.09.2020,
budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 22.09.2020
- papier: 23.09.2020
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie riaditeľ MŠ - V. kolo
18.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
08.09.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pripomienky k CP - SI
26.08.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie - Slovak telekom a.s.

.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2004(108,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2004(108,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2004(108,66 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2004(114,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2006(111,49 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2007(115,79 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2007(122,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2007(111,84 KB)
.pdf file type iconUznesenia OZ - 9 / 2007(109,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2008(120,84 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 1 / 2010(70,55 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 3 / 2010(152,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2010(121,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 8 / 2010(106,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2010(102,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 2 / 2011(114,26 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2011(112,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 6 / 2011(145,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2011(4776,64 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2011(147,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(129,41 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2012(219,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2012(133,7 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2013(114,18 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2013(134,03 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(375,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2012(1621,29 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2013(1840,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2013(2313,35 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2013(1754,39 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2013(942,92 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2014(1409,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2014(1673,56 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2014(468,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2014(179,15 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2014(184,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2015(682,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2015(282,72 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2015(117,12 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2015(1134,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2015(686,01 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2015(166,36 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2016(126,2 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2016(965,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2016(791,99 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2016(1305,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2017(489,06 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2017(1195,07 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2017(351,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2017(675,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2017(128,8 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2018(228,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2018(168,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2018(136,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2018(179,24 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10/ 2018(154,93 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2018(162,47 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2019(162,5 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2019(149,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2019(200,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2019(178,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2019(160,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2020(142,25 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2020(144,44 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2020(150,25 KB)