Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 04.08.2020,
tento týždeň
(je 32. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 25.08.2020
- papier: 26.08.2020

Usmernenie o platení dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za TKO  na rok 2020

 

Sprievodca po pamiatkach v obci Kopčany:

Ing. Klaudia Hrušecká
Mobil: 0911 086 847
e-mail: muzeum.kopcany@gmail.com

 

 

publikované dňa: 14.12.2018